Kurumsal

Üretim Süreci

Arslanoğlu'na gelip numunesi alınan bir dizi emeğin ürünü ve çiftçinin alın teri olan buğday için artık yepyeni bir süreç başlamış demektir. Çiftçinin başarısı, topraktan alınan gücün ve Arslanoğlu kalite kriterlerine uygunluk laboratuvarda; son derece kapsamlı ve titiz bir kalite denetim çemberinden geçirilir.

Sınavı geçen ve kabul gören buğday yabancı madde ayırıcı ekipmanlardan geçirilip yapılan ön temizliğin ardından uygun çeşit ve sınıfın bulunduğu silolarda depolanır.

Kuru buğday silolarında kısa bir konaklamanın ardından buğday yabancı maddelerinden ayrılmak üzere bir dizi temizlik işlemine tabi tutulur. Bu aşamalar çöp sasörü (başak, sapçık, kırık buğdaylar), taş ayırıcı (taş, buğdaydan ağır materyaller), triyör (ot tohumu ve buğdaydan küçük materyaller, kırık buğdaylar), hava kanalları (buğdaydan hafif parçacıklar) şeklinde sıralanabilir. Her bir aşamadan titizlikle kontrol altında geçen buğday yabancı maddelerinden önemli ölçüde arınmış durumdadır.

Temizlemenin son aşaması olan kabuk soyucu ekipmanlarda buğdayın çevreyle etkileşen en dış tabakası kabuk etkin bir şekilde ayrılır. Kabukları soyulan buğdaya su verme işlemiyle öğütme özelliklerinin iyileştirilmesi için silolarda belli bir dinlendirme süresince dinlendirilir. Dinlendirme buğdayın suyu absorbe ederek daha temiz, rahat ve kaliteli öğütme için yapılır.

Tavlama işleminin ikinci basamağı olan aktarma işlemi sırasında tekrar çöp sasörlerinden, tarar, kabuk soyucu ve hava kanallarından geçen buğdayın son kontrolleri yapılarak rutubeti ayarlanıp başka silolara taşınır. Belli bir süre dinlendirilen buğday öğütme işlemine hazır hale gelir.
Kaliteli bir un elde etmek için uygun rutubet seviyesinde ve yeterince dinlenmiş olarak değirmencilikte tabir edildiği şekilde belli bir tavda öğütme işlemine geçilmelidir.
Amaca uygun ürünün kaynağı yine uygun ve doğru hammaddelerden oluşur. Üretilecek unun amacına uygun olan ve standart ürünün devamlılığı için çeşit özellikleri farklı olan buğdaylar doğru ve hassas şekilde karıştırılarak Paçal işlemi yapılır. Paçal oranının ne olduğunun kararı kalite kontrol laboratuvarında alınarak, hassasiyetinin ve doğruluğunun kontrollü yapılır.

Buğdayın uzun ve zahmetli yolculuğu daha bitmemiş, yeni başlamıştır.

Öğütme işlemi; vals, elek, irmik sasörü ve pnomatik taşıma gruplarından oluşan kompleks bir sistemdeki bir dizi işlemler sonucu gerçekleşir.
Valslerde kırılan buğdaylar eleklere pnomatik grubuyla taşınır, eleklerde elenip gidecekleri adresleri belli bir şekilde sınıflandırılıp gönderilir.
İrmik sasörleri, eleklerden almış olduğu irmikleri sınıflandırıp adresleri belli olan ilgili valslere iletme görevini üstlenmişlerdir. Yine aynı şekilde valslerde, işlem görmüş buğdayın çeşitli materyalleri eleklere belli adres çerçevesinde sistemin işlemesi için iletme mecburiyetindedirler.
Bu sistem içerisinde bir buğday tanesi fabrika içerisinde yüzlerce kez yukarı aşağı taşınarak bu işlemlerden geçmiş yüzlerce metre eleklerden geçerek un haline gelmiştir.

Sistemin postacısı pnomatik, yollarsa borularıdır. Buğdayın parçalanmış partikülleri hijyenik ve güvenilir şekilde yoluna devam edebilmesi için taşıma kapalı kontinü bir sistem içerisinde paslanmaz krom nikel borularla yapılmaktadır.

Artık uzun yolculuğun sonlarına yaklaşılmış buğday un olmuştur.
Bu süreç içerisinde oluşan ürünün standart çizgiden sapmaması için belli periyotlarla numuneleri alınan unlarda titiz ve kapsamlı bir dizi analize tabi tutulup gerekli müdahaleler yapılır. Uygun silolarda paketleme aşamasına kadar depolanır.
Silolarda dinlendirilen un artık paketleme aşamasına gelmiştir. Silolardan alınan un kontrol eleğinde tekrar son bir eleme işleminin ardından otomatik kantarlarla hassas ve güvenilir şekilde ambalajlanır. Ambalajlı ürünler paletler üzerinde depolarda güvenli bir şekilde sevkiyat gününü bekler.

Artık Arslanoğlu'nda yolculuk sona ermiştir.
Usta ellerde şekillenen hamurların pişip damak zevki olarak tadıldığı ana kadar yolculuk daha devam etmektedir aslında...
İnsanımızın ekmeğe ve hamura olan saygısı emeğe ve toprağın bizlere sunduğu bir nimeti olan buğday tanesinin saygınlığından ve atalarımızdan gelmektedir. Yerde bir ekmek görsek öpüp başımıza koyarız.
Tarladan başlayan çaba ve gayretle, yetiştirilen buğdayın işlenip siz değerli müşterilerimize ulaşmasına ve tabağa konan pasta, sofralara konan ekmeğe, yemek sonrası yenen bir tatlıya kadar geçen sürecin bir parçası olan Arslanoğlu Un San. ve Tic. A.Ş. sizlere bu hizmeti vermekten büyük bir onur ve kıvanç duyar.